Szerényi G. Biológia tankönyv 9. NAT 2020, Oktatási Hivatal (130-186 o., 272-295 o., 298-299. o

ÉLETKÖZÖSSÉGEK, EVOLŰCIÓ, RENDSZERBIOLÓGIA ÉS EVOLÚCIÓ

LEKTOR: Szentesi Árpád PhD, nyugalmazott egyetemi docens, az MTA doktora, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

A lektor megjegyzéseivel javításaival kiegészített tankönyv INNEN tölthető le.

LEKTOR: Zsákai Annamária PhD, habilitált docens, Embertani Tanszék

oh-bio09tb_teljes_page_272.jpg

Oldalszám: 272. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

Bevezető bekezdés

Javítás

Fontos lenne az elején hangsúlyozni, hogy az evolúció egy és oszthatatlan folyamat, csak az értelmezhetősége miatt különítünk el makro- és mikroevolúciót

Indoklás

Úgy tűnik a szövegből, mintha két külön folyamatról beszélnénk.

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 

Oldalszám: 272. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

… másik az élőlények törekvése a környezethez való alkalmazkodásra …

Javítás

másik az élőlények képessége a környezethez való alkalmazkodásra

Indoklás

Törekvést nehéz értelmezni ebben az esetben.

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_273.jpg

Oldalszám: 273. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

ha az adottság előnyös

Javítás

ha a tulajdonság előnyös

Indoklás

ebben az esetben tulajdonságokról beszélünk, nem csak adottságokról

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 

Oldalszám: 273. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

A populáció fennmaradását az egymásra következő utódnemzedékek biztosítják

Javítás

ezt a mondatot törölném

Indoklás

felesleges ebben a szövegkörnyezetben

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_275.jpg

Oldalszám: 275. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

A rátermettséget egy 0–1-ig terjedő skálán fejezzük ki. … Ha viszont a rátermettség értéke 1, akkor az adott genotípus ugyanolyan arányban lesz jelen a következő nemzedékben, mint az előzőben volt

Javítás

ez a rész kiegészítendő

Indoklás

hogyan fejezzük ki, ha a genotípus nagyobb arányban van jelen az új nemzedékben, mint a megelőzőben, mert más genotípusok kevésbé voltak „sikeresek”?

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_279.jpg

Oldalszám: 279. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

Elsősorban azok maradnak meg, amelyek képesek beilleszkedni a populáció környezetébe, adaptálódnak.

Javítás

Elsősorban azok maradnak meg, amelyek hordozói képesek beilleszkedni a populáció környezetébe, adaptálódnak.

Indoklás

ez a rész kiegészítendő

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_282.jpg

Oldalszám: 282. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

Ez természetesen táplálkozásmódjuk különbségeivel van összhangban. Az ősi dél-amerikai állományhoz a Földön élő fajok állnak a legközelebb …

Javítás

földön élő fajokra gondoltak a Szerzők itt

Indoklás

elírás

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_283.jpg

Oldalszám: 283. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

„erszényes vakond”

Javítás

erszényes vakondok

Indoklás

elírás

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 

Oldalszám: 283. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

Konvergenciának nevezzük a biológiában azt, amikor egészen más ősöktől származó csoportok között felületes külső hasonlóság alakul ki, mivel azonos ökológiai viszonyokhoz adaptálódtak az evolúció során.

Javítás

felületes szó helyett fenotípusos

Indoklás

elírás

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_285.jpg

Oldalszám: 285. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

amelyet a feltételezések szerint a mongolok hoztak be Európába

Javítás

amelyet a feltételezések szerint a mongoloidok v. mongoloid népcsoportok hoztak be Európába

Indoklás

elírás

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 

Oldalszám: 285. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

70.1. ábra szerintem nem vicces

Javítás

kellene helyette valami frappánsabb

Indoklás

nem megfelelő ábra

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 

Oldalszám: 285. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

A 14C izotópjának aránya aránya ugyanis állandó a levegőben lévő szén-dioxidban

Javítás

A 14C izotópjának aránya ugyanis állandó a levegőben lévő szén-dioxidban

Indoklás

aránya kétszer szerepel a mondatban

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_289.jpg

Oldalszám: 289. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

Ha összehasonlítjuk Dél-Amerika és Afrika trópusi esőerdőinek állatvilágát, kiderül, hogy az emlősök között egyetlen azonos faj nincs!

Javítás

 … egyetlen azonos faj sincs

Indoklás

elírás

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_290.jpg

Oldalszám: 290. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

72.1. ábra

Javítás

A 72.1. ábrára a földtörténeti korokat fel kellene tüntetni a 3 stádium esetében

Indoklás

pontosítás

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 

Oldalszám: 290. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

mert ennek a viasz jellegű vegyületnek szűkebb

Javítás

mert ennek a viaszjellegű vegyületnek szűkebb

Indoklás

elírás, egybeírandó szó!

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 

Oldalszám: 290. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

A XX. század közepére a molekuláris biológia a morfológiai jellegű bizonyítékokat számos perdöntő adattal egészítették ki.

Javítás

értelmetlen mondat (személyek egyeztetése)

Indoklás

elírás

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_294.jpg

Oldalszám: 294. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

73.9. ábra

Javítás

a H. neandethalensis koponya szinte semmiben nem tér el a H. erectus koponyájától, egy robosztusabb, méretében is nagyobb koponya kellene

Indoklás

ábra helytelensége

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 oh-bio09tb_teljes_page_295.jpg

Oldalszám: 295. oldal

Témakör, téma

Evolúció

Javítandó rész

Különböző testalkatú vagy bőrszínű…

Javítás

Különböző testalkatú vagy színkomplexiójú (szem-, haj- és bőrszín együttese)

Indoklás

pontatlanság

Ajánlott szakirodalom

Kun, Á. (2017). Evolúcióbiológia. Typotex.

 

LEKTOR: Fedor Anna PhD, tudományos munkatárs, MTA ELTE - Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport

oh-bio09tb_teljes_page_298.jpg

Oldalszám: 298

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

Az embert – legalábbis mi magunk – az evolúció legtökéletesebb eredményének tekintjük.

Hangsúlyozzuk, hogy éntudattal rendelkező társadalmi lénnyé lettünk, és ezáltal kapcsolatunk a bioszférával a többi fajhoz képest alapvetően megváltozott. Ezzel egyidejűleg keressük a választ olyan kérdésekre, hogy hol a helyünk a világban, milyen jövő vár ránk, hiszen egyre növekvő aktív befolyásunk a környezetünkre és egyre fokozódó függőségünk tőle napjainkra égető problémává vált.

Javítás

Bár az evolúció szót hétköznapi értelemben gyakran a fejlődés és tökéletesedés szinonímájaként használjuk, a biológiában ez a felfogás már meghaladott (Scala Naturae elmélet). Nincs értelme legfejlettebb, vagy legtökéletesebb fajról beszélnünk, hiszen minden valaha létrejött faj megfelelően tudott alkalmazkodni a környezetéhez. Az evolúciónak pedig nincsen egy általánosan előremutató iránya, hanem inkább az állandóan változó környezethez való folyamatos változásként gondoljunk rá. Éppen ezért ne gondoljunk az emberre úgy, mint a többi élőlény felett álló, azoknál magasabb rendű fajra.

Az azonban igaz, hogy a bioszférával való kapcsolatunk alapvetően különbözik a többi fajétól, egyrészt az arra gyakorolt jelentős hatásunk miatt, másrészt pedig azért, mert fejlett kognitív képességeink miatt ezeknek a hatásoknak a hosszútávú következményeit is részben képesek vagyunk előrejelezni. Keressük a választ arra, hogy hol a helyünk a világban, milyen jövő vár ránk és mennyire etikus jelenlegi jólétünk folyamatos fokozása érdekében a következő generációk életminőségét feláldozni, és más fajok túlélését ellehetetleníteni.

Indoklás

A javításra javasolt szövegben megindoklom, hogy miért nincs értelme a legtökéletesebb fajról beszélnünk.

A bioszférával való kapcsolatunkról szóló részt kiegészítettem, hogy érthetőbb legyen.

A bekezdés utolsó mondatában pedig konkretizáltam a kérdéseket. A “fokozódó függőséggel” nem értek egyet ebben a kontextusban, hiszen azzal, hogy egyre jobban mi kontrolláljuk a környezetünket, egyre kevésbé függünk tőle.

Ajánlott szakirodalom

https://en.wikipedia.org/wiki/Orthogenesis

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-540-29678-2_3118

 

Oldalszám: 298

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

A XIX. és XX. században több olyan filozófiai irányzat is kibontakozott, amely erősen túlértékelte (sőt túlértékeli ma is) az ember képességeit, és adottságai révén a természet fölé helyezi. A kommunizmus eszmerendszere is az embert a természet „leigázására” ösztökélte. Ezek az elméletek elfelejtkeznek arról, hogy az ember evolúciós sikerei ellenére nem ura, hanem része a természetnek.

Javítás

A XIX. és XX. században több olyan filozófiai irányzat is kibontakozott, amely a természet fölé helyezte az embert. A kommunizmus eszmerendszere például a természet leigázására ösztökélte az embert. Ezek az elméletek nem veszik figyelembe, hogy az ember nem ura, hanem része a természetnek, hiszen heterotróf élőlényként tagjai vagyunk különböző táplálkozási hálózatoknak és ökológiai rendszereknek. Lehetünk elsődleges, másodlagos, vagy harmadlagos fogyasztók, termelők azonban nem!

Indoklás

Csak nyelvhelyességi, illetve megértést könnyítő javaslatokat tettem.

 

Oldalszám: 298

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

Ebből következik, hogy önfenntartásához kizárólag a termelők által megkötött napenergiát

képes felhasználni, és alapvetően ennek a felismerése kell, hogy meghatározza a természetes

környezetéhez való viszonyát. Az általa megteremtett társadalom látszólag önálló működési

törvényei mögött valójában a természet törvényei érvényesülnek. Ezek hatása alól nem vonhatja ki magát az ember, sem egyedi, sem közösségi szinten

Javítás

Természetes környezetünkhöz való viszonyunkat annak a felismerésnek kéne meghatároznia, hogy önfenntartásunkhoz, túlélésünkhöz szükségünk van a táplálkozási hálózatok többi tagjára is. Társadalmaink látszólag önálló működési törvényei mögött a természet törvényei érvényesülnek, és ezek hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat sem egyéni, sem közösségi szinten.

Indoklás

Nem csak a termelők által megkötött napenergiát tudjuk felhasználni, hiszen gombákat is fogyasztunk.

A további mondatokban csak értelmezést segítő változtatásokat csináltam.

 

Oldalszám: 298

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

Az anyag körforgása révén működő természet biológiai egyensúlyát biztosító szabályozó mechanizmusok

teljes rendszere ma még csak részben ismert. Ezek feltárása napjaink ökológiai és evolúcióbiológiai

kutatásainak fontos feladata a jövő érdekében. Nem kétséges, hogy a fejlődés csak úgy tartható fenn, ha az emberi életvitel alapmodelljévé a természet működési rendje válik.

Javítás

A földi anyag körforgását és az ökológiai rendszerek egyensúlyát szabályozó mechanizmusokat még csak részben ismerjük. Ezek feltárása napjaink ökológiai és evolúcióbiológiai kutatásainak fontos feladata. Fenntartható fejlődés csak úgy képzelhető el, ha a természet működési elveit is figyelembe vesszük, mikor az emberiség jövője szempontjából fontos döntéseket hozunk.

Indoklás

Nyelvhelyességi, illetve megértést könnyítő javaslatokat tettem.

 oh-bio09tb_teljes_page_299.jpg

Oldalszám: 299

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

az ember soha nem lesz képes felfogni, hogy szükségtelen a saját életterét túlnépesedéssel és a természet erőforrásainak kiuzsorázásával tönkretenni.

Javítás

az ember soha nem lesz képes belátni, hogy a természet erőforrásainak kiuzsorázásával saját életterét teszi tönkre.

Indoklás

A „szükségtelen” nem a megfelelő szó ide. Hiszen a túlnépesedés pont hogy szükségessé teszi a természet erőforrásainak kiuzsorázását (ha nincs hatékonyabb technológia a megnövekedett népesség élelmének előállításához). Az életteret pedig nem a túlnépesedés teszi tönkre.

 

Oldalszám: 299

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

Ugyanakkor kétségtelen, hogy az ember az egyetlen faj, amely tevékenységével nemcsak károsan, de ha a körülmények rákényszerítik, talán kedvezően is befolyásolni

képes környezetét.

Javítás

Ugyanakkor kétségtelen, hogy az ember nem csak károsan, de kedvezően is képes befolyásolni a környezetét.

Indoklás

Az ember nem az egyetlen faj, hiszen rengeteg példát ismerünk olyan élőlényekre, amelyek számukra kedvező irányba befolyásolják a környezetüket. Gondoljunk az ökoszisztéma-mérnök fajokra, pl. hódok.

Az ember nem csak akkor képes kedvezően befolyásolni a környezetét, ha a körülmények rákényszerítik.

 

Oldalszám: 299

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

igen biztatóak hosszabb távon a napenergia hsznosításának teljesen új lehetőségei.

Javítás

hasznosításának

Indoklás

Gépelési hiba

 

Oldalszám:

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

Bár a jelentések jól mérik fel a helyzetet és a változtatásra tett javaslatok is megszívlelendők, sajnálatos módon komoly áttörést a problémák világméretű, közös megoldásában az azóta eltelt majd négy évtizedben nem sikerült elérni.

Javítás

Bár a jelentések jól mérik fel a helyzetet és a változtatásra tett javaslatok is megszívlelendők, komoly áttörést sajnos nem sikerült elérni a problémák világméretű, közös megoldásában az azóta eltelt majd négy évtized alatt.

Indoklás

Érthetőség. Effective writing.

Ajánlott szakirodalom

https://www.nature.com/scitable/topicpage/effective-writing-13815989/

 

Oldalszám: 299

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

A_fenntartható mezőgazdasági fejlődés korszeru fajták alkalmazását, megfelelő vetéssorrendet, optimális talajművelést, a szükséges, de mértékletes tápanyag-utánpótlást, korszerű növényvédelmi technológia alkalmazását igényli, nagy hozamú, károsítókra toleráns, hagyományos nemesítésű fajták alkalmazásával.

Javítás

A fenntartható mezőgazdasági fejlődés megfelelő vetéssorendet, optimális talajművelést, szükséges, de mértékletes tápanyag-utánpótlást, korszerű növényvédelmi technológiát igényel nagy hozamú, kórokozókkal és kártevőkkel szemben ellenálló fajták alkalmazásával együtt.

Indoklás

Károsítók helyett kártevők, kórokozók.

A hagyományos nemesítés nem feltétele a fenntartható mezőgazdasági fejlődésnek. A fajtákat a mondat elején és végén is említette, ezt egyesítettem.

 

Oldalszám: 299

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

A növényvédő szerek felhasználásában előnyben részesíti azokat a szereket, amelyek szelektívek, továbbá a környezetben gyorsan és maradéktalanul lebomlanak. Előtérbe kell helyezni a biogazdálkodást, amely körfolyamatokat kialakítva gazdálkodik. Az ipari termelés korszerű technológiai folyamatainak energiatakarékosnak és környezetbarátnak kell lennie.

Javítás

Olyan növényvédő szereket kell használni, melyek szelektívek és a környezetben gyorsan és maradéktalanul lebomlanak. Előtérbe kell helyezni a biogazdálkodást, melynek alapelvei közé tartozik a fenntartható és egészséges termékek létrehozása a természetes egyensúly megőrzése és a környezet minőségének javítása mellett. Az korszerű ipari termelésnek is energiatakarékosnak és környezetbarátnak kell lennie.

Indoklás

Effective writing az első mondatban.

A második mondatban a körfolyamatok nem érthetők, ezért inkább a biogazdálkodás definíciójából vettem a leírást.

Ajánlott szakirodalom

https://www.nature.com/scitable/topicpage/effective-writing-13815989/

https://www.biokontroll.hu/a-biogazdalkodas-altalanos-alapelvei-3/

 

Oldalszám: 299

Témakör, téma

Rendszerbiológia és evolúció

Javítandó rész

„A jövőnk ma kezdődik” gondolat jegyében fontos – akár személyre bontottan is – mindnyájunknak megvalósítanunk a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szellemiségét.

Javítás

Ezt a bekezdést kitörölném.

Indoklás

Az egész fejezet arról szól, hogy globálisan, a nagy döntéshozók hogyan tudnák befolyásolni a jövőnket. Az egyéni felelősségről, lehetőségekről nem esett szó, ezért nem hoznám fel a záró bekezdésben egy félmondat erejéig. Érdemes lehet erről írni, de akkor azt jobban ki kell fejteni, esetleg egy külön alfejezetben. Két közhelyszerű idézet pedig egy mondatba sok.

A bejegyzés trackback címe:

https://biologiatanar.blog.hu/api/trackback/id/tr6918096434

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Hirdetés

Biológiatanár

Friss topikok

süti beállítások módosítása